Dacă ați crezut că religia creștină are numai o referință a șarpelui atunci v-ați înșelat teribil. S-ar părea că mai multe cărți ale religiei ortodoxe au mai multe referințe la acest simbol iar unul dintre cele mai semnificative după șarpele ispititor din Rai este Leviatanul.

În comunitatea academică este intens vehiculată idea conform căreia Leviatanul face referire la o creatură preistorică, una care a existat cu mai mult timp în urmă dar care ar fi dispărut. Există chiar câțiva candidați printre fosilele creaturilor preistorice acvatice descoperite până acum de arheologi.

Dar acum ne interesează mai mult e reprezintă simbolul Leviatanului pentru creștini. Acesta este prezent în Tnakh sau Vechiul Testament, în cartea lui Iov, capitolul 41, și este menționat o singură dată în Cartea lui Isaia la versetul 27:1.

Leviatanul


El reprezintă întruchiparea puterii nelimitate a lui Dumnezeu pe Pământ și de-a lungul timpului sensul acestuia în literatură a căpătat valențe mai realiste desemnând orice creatură uriașă a oceanului ca de exemplu balena uriașă din Mbby-Dick de Herman Melville. Termenul a fost adoptat mai apoi și în filosofie unde a fost folosit de către Thomas Hobbes pentru a desemna un sistem de guvernare în care monarhul are puterea supremă.

Un scurt fragment din Cartea lui Iov unde este amintit:

1. Poți tu să prinzi leviatanul cu undița, ori să-i legi limba cu o sfoară? 2. Vei putea tu să-i vâri în nas o trestie sau să-i găurești falca cu cârligul? 3. Îți va face el multe rugăminți și îți va spune el lucruri drăgălașe? 4. Ori va face cu tine legământ și-l vei lua la tine rob pe toată viața? 5. Te vei juca tu cu el, cum te joci cu o pasăre, sau îl vei lega tu ca să-ți înveselești fetele?

6. Pescarii întovărășiți vor putea să-l scoată de vânzare și negustorii să-l vândă cu bucata? 7. Vei putea tu să-i găurești pielea cu săgeți și capul cu cârligul pescăresc? 8. Ridică-ți numai mâna împotriva lui și vei pomeni de o asemenea luptă și nu o vei mai începe niciodată! 9. Iată, este o deșertăciune să mai nădăjduiești în izbândă; numai înfățișarea lui și te dă la pământ. 10. Cine este atât de nechibzuit încât să-l întărâte? Cine va îndrăzni să dea piept cu Mine?