Calendar ortodox 16 octombrie. Ziua de vineri este foarte importantă pentru români, fiind rememorat un sfânt mare, care a avut un rol important în religia română. La data de 16 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul! El a fost un mare credincios și și-a dat viața pentru Domnul, făcând tot timpul voia Lui. În plus, ziua de vineri este zi de post, pe care credincioșii o tratează așa cum se cuvine.

Calendar ortodox 16 octombrie. Sfântul Mucenic Longhin Sutașul

Sfântul mucenic Longhin Sutașul a făcut parte din armata condusă de Ponţiu Pilat. În plus, el a avut un rol important în religia noastră, deoarece a fost cel care a păzit Crucea la Răstignirea Domnului, dar și Sfântul Mormânt, unde a fost pus trupul Mântuitorului. În urma minunilor petrecute la moartea Domnului, acesta a mărturisit: „Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu”.

După ce Hristos a Înviat, iudeii au mers la Sfântul Mucenic Longhin Sutașul pentru a-i da banii ca să mintă că Trupul Mântuitorului a fost furat, însă el nici nu a vrut să audă de așa ceva. Atunci Pilat a decis că Sfântul Mucenic trebuie să fie ucis, motiv pentru care a trimis soldații după el, să îl prindă.

Sfântul i-a întâmpinat şi i-a cazat pe soldați, fără să ca aceştia să ştie cine este. După ce au aflat, au vrut să nu-l omoare, pentru că au fost uimiți de bunătatea lui. Longhin Sutașul a respectat decizia și și-a lăsat viața în mâinile Domnului, cerându-le soldaților să își facă treaba pentru care au fost trimiși. Aceasta a murit prin decapitare pentru că a refuzat să se lepede de Iisus.


Rugăciunea care te scapă de orice frică

Cine rostește această rugăciune, va scăpa de orice frică. Rugăciune închinată celui care și-a dat viața din credință pentru Dumnezeu.

„Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată. Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, muceni­ce, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubi­rea cea desăvârşită.

Slujind cu gând curat lui Dum­nezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omo­rât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit. Pe Cuvântul Tatălui, cu cu­vântul L-ai zămislit în pânte­cele tău, ca să dezlege pe oa­meni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin”.