Cine a fost Sfânt sărbătorită pe 24 septembrie

Ea l-a cunoscut pe Hristos în predica sfântului Apostol Pavel când acesta predica în Iconium, în casa lui Onisifor, vecinul Teclei. Ea a hotărât să trăiască în feciorie pentru ca trupul ei să devină templu al Duhului Sfânt. E a rupt logodna cu Tamirie care o iubea cu pasiune şi a refuzat să se mai mărite. Pentru ca să se răzbune, împreună cu mama lui, Tamirie a lansat zvonuri despre Pavel că ar fi vrăjitor şi astfel a fost întemniţat, biciuit şi mai apoi alungat din cetate, iar sfânta Tecla a fost condamnată la moarte prin ardere pe rug. La ora execuţiei s-a stârnit furtună mare şi inundaţii, sfânta a reuşit să evadeze şi să se alăture sfântului Pavel în Antiohia. Aici, un tânăr bogat şi desfrânat pe nume Alexandru s-a îndrăgostit de frumuseţea ei şi ar fi vrut să o aibe de amantă.

Lovindu-se de refuz a pârât-o că este creştină şi a fost aruncată fiarelor sălbatice care nu s-au atins de ea. S-a întors în patria sa unde Tamirie murise, dar mama ei refuza creştinismul aşa că a plecat în Seleucia în pustie unde s-a nevoit multă vreme într-o peşteră. Acolo, după ce a rezistat la multe şi grele ispite s-a făcut cunoscută prin multe tămăduiri minunate. Vracii păgâni, din invidie pentru vindecările ei au trimis tineri desfrânaţi ca să o ispitească şi să o piardă dar Tecla a intrat într-o stâncă ce i-a fost şi adăpost şi mormânt.

Troparul Sfintei Întâi Mari Muceniţe şi întocmai cu Apostolii Tecla
Glasul al 4-lea

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tecla, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Ce este bine să faci vinerea

Lunea, miercurea şi vinerea să nu dai frupt din casă, dacă ai vite, că n-au frupt. Dacă ţii oi, să nu dai sare, căci pot să piară. Cari îţi voiesc rău, vin anume şi-ţi cer. În aceleaşi zile, nu se dă cenuşa afară, că-ţi ia uliul puii, şi pentru sărăcie.

Dacă o fată posteşte trei vineri , fără să mănânce nimic – dar trebuie să se păzească ca să nu se atingă toată ziua de vrun părete sau de vrun uşor, căci nu se ţine postul în seamă (fraţii însă, cari ştiu scopul fetelor, le izbesc de păreţi, anume, în râs) şi seara, cea întâi îmbucătură să o puie în brâu şi apoi sub cap, visează pe ursitoriul ce o va lua, iar, dacă nu se va mărita, visează un sicriu.

Unui om slab tare i se spune că „parcă e Sfânta Vinere”, pentru că vinerile tare se postesc. Sunt oameni care nu mănâncă toată ziua nimic, mai ales în vinerile cele mari. Vinerea e foarte rea şi năpăstoasă. Vinerea să nu vorbeşti mult, să nu cânţi. Vinerea să iai seama să nu începi sfadă, că ajungi la rău.